Печать
Автор: Буштрук Наталiя

ПЛАН РОБОТИ БОГДАНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТ.№ І ІМ. І.Г.ТКАЧЕНКА, ОПОРНОЇ З ПРОБЛЕМИ

«Вивчення та впровадження в практику роботи вчителів педагогічної спадщини І.Г.Ткаченка»

Мета Широка пропаганда досвіду з впровадження в практику роботи учителів педагогічної спадщини І.Г.Ткаченка.
Завдання Впровадження педагогічної спадщини І.Г.Ткаченка в практику роботи учителів школи.
Вивчення особистісних рис і можливостей кожного учителя, формування творчого працездатного колективу.
Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій навчання.
Здійснення диференціації та індивідуалізації навчально – пізнавальної діяльності учнів.
Співпраця учасників навчально – виховного процесу як умова особистісно орієнтованого навчання.
Формування в учителів педагогічного інноваційного мислення.

Склад методичної ради опорної школи

Голова ради – директор школи Бойчук С.Я.
Методист відділу освіти Бойчук Л.Г.
Заступник директора з НВР
Заступник директора з НВР Богданівської ЗШ І-ІІІ ст. №2 Олійник Т.Й.
Заступник директора з НВР Буштрук Н.Б.
Заступник директора з ВР Шестакова С.М.
Секретар МР, голова м/о учит.-філологів Бокатенко А.А.
Голова м/о вчителів математики Рябченко Т.П.
Голова м/о вчителів початкових класів Іванова К.О.
Керівник творчої групи В.І.Рядніна
бібліотекар Соколова О.П.
керівник НТУ Ковальова О.В.

Вступ

Богданівська ЗШ І-ІІІ ст. №1 є опорною з питання впровадження педагогічної спадщини Ткаченка І.Г. в практику роботи учителів. Глибоко вивчаючи педагогічні ідеї Івана Гуровича, учителі школи творчо трансформують їх у практику реформування й модернізації навчально-виховного про¬цесу. Традиції авторської школи Ткаченка І.Г. продовжують своє життя і сьогодні, що дає можливість ставити і виконувати за¬вдання якісного перетворення змісту навчально-виховного процесу, орі¬єнтованого на підвищення конкурентоспроможності школи та її випускників, особистісного розвитку кожного учня. Ще в 50-70 роки ХХ ст. Іван Гурович заклав підгрунтя педагогіки співробітництва, зорієнтував учителя і учня на свободу творчості і самопізнання як основи організації всіх занять.

Виходячи з цього, педагогічний колектив ось уже 4 роки успішно працює над реалізацією методичної проблеми закладу: «Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості та забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника НВП».

Навчальний заклад забезпечений висококваліфікованими кадрами, для яких характерний постійний професійний ріст. На закінчення 2015-2016 н.р. в школі працює 35 педагогічних працівники . Із них: 21 – вищої категорії – 60% ; 8 – ІІ категорії – 23%; 6 – спеціалістів –17% . Мають звання: «учитель-методист» – 5 ; «старший учитель» – 9. Нагороджено Знаком «Відмінник освіти України» - 5; премією В.Сухомлинського – 2; премією І.Г.Ткаченка -3.

Протягом минулого навчального року значно зріс рівень педагогічної майстерності вчителів. Цьому посприяла система методичної роботи, яка була спрямована на розвиток творчої особистості учня, вчителя. Головні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій.

Координувала роботу в закладі методична рада. Планування науково-методичної роботи включало такі основні напрямки:
- функціонування методичної ради;
- робота предметних методичних об’єднань;
- робота школи молодого вчителя;
- проведення методичних оперативних нарад;
- проведення групових та індивідуальних консультацій;
- забезпечення самоосвіти вчителів;
- створення творчих звітів педагогічних працівників;
- організації роботи з обдарованими учнями.

У школі діяло 6 методичних об’єднань:
- учителів початкових класів (голова Іванова К.О.);
- учителів математики (голова Рябченко Т.П.);
- учителів- філологів (голова Бокатенко А.А.);
- учителів англійської мови (голова Ніколайченко А.А.);
- учителів природничого циклу ( голова Єрмоленко Т.М.)
- класних керівників (голова Шестакова С.М.).

Діяльність методичних об’єднань було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2015-2016 н. р., підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації тощо), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтерактивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів, система роботи з обдарованими дітьми, шляхи підвищення професійної компетентності вчителів відповідно до кваліфікаційної категорії.

Методичне об’єднання вчителів початкової школи (керівник МО – Іванова К.О.)працювало над проблемою: «Повноцінне і різнобічне навчання, виховання та розвиток учнів як основні механізми якості знань у початковій школі».

Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовували на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. Усі засідання МО реалізовувало через колективні, групові та індивідуальні форми роботи:
Захист моделі уроку;
«У творчій майстерні колеги»;
Засідання за круглим столом:
Педагогічний консультпункт:
Дискусія.

Протягом 2015-2016 навчального було проведено 5 засідань. Установче засідання (серпень) мало на меті вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи, обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання за 2014-2015 навчальний рік та затвердити план роботи на 2015-2016 навчальний рік, проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити. Перше засідання (жовтень) було присвячено адаптації першокласників, інтерактивним методам у структурі уроку з використанням здоров’язберігаючих технологій, роботі з обдарованими дітьми. Друге засідання стосувалося удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів (форма проведення – круглий стіл з обміну досвідом). Третє засідання (березень) - організація навчально-творчої діяльності молодших школярів на уроках літературного читання та навчання грамоти. Робота з дітьми з особливими освітніми потребами. Атестація педагогічних працівників. Форма проведення – педагогічні гостини. Четверте засідання (травень) – підведення підсумків роботи МО у 2015-2016 навчальному році.

Крім цього, здійснювалась цілеспрямована робота між засіданнями:
опрацьовувався Державний стандарт початкової школи;
складали календарно-тематичні плани та план виховної роботи;
готувалися до Тижня пам’яті І.Г.Ткаченка, до Тижня початкової школи;
опрацьовували методичну літератури з питання «Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів»
проводилося моніторингове дослідження якості знань учнів.та ін.

Відкрити чарівну квітку обдарованості молодшого школяра, прокласти стежину до розуму і серця кожної дитини надали змогу предметні конкурси, у яких вихованці брали активну участь. Це, зокрема, «Колосок-осінній», «Колосок-весняний» (конкурси з природознавства), математичний конкурс «Кенгуру», «Соняшник» (літературознавчий конкурс), «Бобер» (конкурс з інформатики), природознавчий конкурс «Геліантус», народознавчий – «Соняшник», конкурс малюнків «Людина і ліс», предметні олімпіади, участь у конкурсі знавців рідної мови імені Петра Яцика.

Усі члени МО працювали над підвищенням свого науково-теоретично:
Рядніна В. І., Іванова К. О. отримали 18 березня 2016 року сертифікат, який засвідчує, що вони пройшли підготовку за програмою творчої лабораторії «Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини у навчально-виховному процесі». Окрім цього, вони взяли участь у створенні посібника, у якому будуть представлені уроки літературного читання, під час яких в учнів формується ціннісне ставлення до людини.

Про високий рівень організації роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД у 2015-2016 навчальному році свідчать, зокрема, такі результати:
Івановою К. О. при тісній взаємодії із учителями початкових класів та ЗДНВР Буштрук Н. Б. 15. 04. 2016 було проведено засідання виїзної творчої лабораторії з притання формування ціннісного ставлення до людини у молодших школярів (керівник Іванова К. О.). У рамках цього заходу учителі мали змогу ознайомитись із теоретичними питаннями проблеми, практичною стороною їх застосування у роботі з дітьми і батьками, переглянути інтерактивний позакласний захід «Друг – це означає другий Я», у якому змогли безпосередньо взяти участь;
учителями, що атестуються систематично проводяться відкриті уроки та позакласні заходи під загальним гаслом «Ярмарок педагогічних ідей». Куропятник Н. В. презентувала свій досвід роботи під час педагогічної ради.
учителі Стукало А. В. та Полоз Г. В. взяли активну участь у «Тижні молодого вчителя». Колеги відвідали уроки та позакласні заходи цих учителів. Наставники Рядніна В. І. та Іванова К. О. проаналізували роботу молоді та надали слушні поради та рекомендації щодо відвіданих заходів.

Про рівень визнання і професійності членів МО свідчить і те, що Рядніна В. І., Іванова К. О. були запрошені стати членами обласної творчої групи під керівництвом кандидата педагогічних наук Третяк О. П., Попруга З. М. протягом багатьох років є незмінним головою МО вчителів району, Іванова К. О. керує районною творчою лабораторією «Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини у навчально-виховному процесі».

МО учителів-філологів (керівник МО Бокатенко А.А.) свою методичну роботу направило на вирішення проблеми:«Творче спрямування інноваційної діяльності вчителів української мови та літератури на всебічний розвиток особистості учнів та зростання професійної майстерності через мотивацію навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу».

Учителі спрямовували свої зусилля на виявлення та розвиток навчальних можливостей учнів, формуванню в них творчо-наукових здібностей.

Велику увагу словесники приділяли вивченню мови та літератури як об’єкту пізнання. Словесники під час засідань МО знайомилися з результатами сучасних наукових досліджень у галузі педагогіки; з нормативними документами, що визначають методологію сучасної освіти; забезпечення умов розвитку обдарованих дітей.

У цьому навчальному році вчителями активно впроваджувалися інтерактивні методи (асоціативно-образне та критичне мислення, ТРВЗ-педагогіка та ейдетика, діалогічність твору, хронотопічний аналіз твору, музейна технологія), створювалися належні умови для творчого самовираження і саморозвитку учнів.

У період між засіданнями проводилась змістовна робота: індивідуальна та групова діяльність із підготовки завдань для учнів, які виявляють підвищений інтерес до предмета; також систематично відбувався обмін досвідом, ознайомлення з новинками методичної літератури та проводився аналіз моніторингу якості знань учнів.

Робота методичного об’єднання була спрямована й на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності молодого вчителя. Наставником Молчанової І. О. було призначено Бокатенко А. А., яка консультувала учителя і направляла, вела за собою.

Членами МО були проведені позакласні предметні заходи до Дня української писемності, Міжнародного дня рідної мови, Шевченківських днів. Активну участь брали учні в декаді української мови та літератури, світової літератури та російської мови.

Учителі проводили змістовну роботу з формування розвитку здібностей обдарованих учнів – індивідуальні заняття, консультації, диференціація під час уроку. Свідченням цього стали досягнення наших вихованців:

ВСЕУКРАЇНСЬКА учнівська олiмпiада з української мови та лiтератури (районний тур)
7 клас -- Чабан Т. -- І м.
7 клас -- Дібрівний Е. -- ІІ м.
8 клас -- Вознесенська О. -- IІ м.
9 клас -- Мокроус В. -- І м.
9 клас -- Делюрман М. -- ІІІ м.
10 клас -- Карнаухова А. -- І м.
11 клас -- Шестаков А. -- І м.
Міжнародний КОНКУРС з української мови імені Петра ЯЦИКА (районний тур)
5 клас -- Кучерявий К. -- ІІ м.
6 клас -- Бокатенко М. -- І м.
7 клас -- Довженко Є. -- І м.
8 клас -- Вознесенська О. -- ІІ м.
9 клас -- Делюрман М. -- І м.
10 клас -- Карнаухова А. -- І м.
11 клас -- Шестаков А. -- І м.
Міжнародний мовно-літературний КОНКУРС учнівської і студентської молоді імені Тараса ШЕВЧЕНКА (районний тур)
5 клас -- Вус М. -- ІІІ м.
6 клас -- Бокатенко М. -- ІІІ м.
8 клас -- Вознесенська О. -- __
9 клас -- Делюрман М. -- ІІІ м.
10 клас -- Карнаухова А. -- І м.
11 клас -- Шестаков А. -- І м.
Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»
Філоненко Євгенія -- Диплом ІІ ступеня регіонального рівня
Вус Марія -- Сертифікат учасника
Лимарь Олександр -- Сертифікат учасника
Запарій Вікторія -- Сертифікат учасника
Кучерявий Костянти -- Диплом І ступеня Всекраїнського рівня
Якимець Єва -- Сертифікат учасника
Юрченко Руслан -- Диплом ІІ ступеня регіонального рівня
Колісник Анастасія -- Диплом ІІ ступеня регіонального рівня
Ковальчук Артем -- Сертифікат учасника
Костенко Ілля -- Диплом І ступеня регіонального рівня
Ракуленко Уляна -- Диплом ІІ ступеня регіонального рівня
КротіноваІрина -- Диплом ІІІ ступенярегіональногорівня
Восвілов Ілля -- Сертифікат учасника
Котова Карина -- Сертифікат учасника
Гребенюк Андрій -- Сертифікат учасника
Бокатенко Михайло -- Диплом І ступеня Всекраїнського рівня
Лимарь Сергій -- Диплом ІІ ступеня регіонального рівня
Курілова Діана -- Сертифікат учасника
Матвеєва Анна -- Сертифікат учасника
Іванюк Андрій -- Сертифікат учасника
Дібрівний Едуард -- Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня
Петрова Олеся -- Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня
Гречук Валерія -- Диплом ІІ ступеня Всекраїнського рівня
Чабан Тетяна -- Сертифікат учасника
Довженко Євгенія -- Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня
Петрова Мирослава -- Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня
Матвєєва Тетяна -- Сертифікат учасника
Кучерява Анастасія -- Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня
Вознесенська Олена -- Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня
Третяк Єлизавета -- Сертифікат учасника
Андреєва Катерина -- Сертифікат учасника
Гончар Марина -- Диплом І ступеня Всекраїнського рівня
Карнаухова Анастасія -- Диплом ІІ ступеня Всекраїнського рівня
Капелюшна Яніслава -- Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня
Білоголовий Дмитро -- Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня
Шестаков Анатолій -- Диплом ІІ ступеня Всекраїнського рівня
Іванюк Анастасія -- Диплом ІІ ступеня регіонального рівня
Щаслива Ксенія -- Диплом ІІ ступеня регіонального рівня
Іванов Назарій -- Диплом ІІІ ступеня Всекраїнського рівня

Члени МО вчителів математики та інформатики працювали над проблемою «Диференціація та індивідуалізація навчального процесу – основна форма підвищення ефективності та якості уроку» відповідно до плану роботи МО.

Учителі провели кропітку роботу :
- вивчення теоретичного матеріалу (з цією метою були проведені тематичні семінари:
- «Шляхи впровадження заходів щодо реалізації Державних стандартів та основних напрямків розвитку математичної освіти на 2015- 2016 н.р.» (Рябченко Т.П.)
- «Формування усного та письмового мовлення на уроках математики» (Рябченко Т.П.));
- створення умов психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу (з цією метою були підібрані теми доповідей:
- «Розвиток дивергентного мислення на уроках засобами кооперативного навчання» (Куропятник В.М.);
- «Формування професійних компетентностей та громадянських якостей на уроках математики» (Рябченко Т.П.)

Обговорювали, аналізували результати навчальної роботи, а саме:
- динаміку зростання (спаду) успішності учнів з предметів математичного циклу;
- результати контрольних робіт;
- діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів;

Також було проаналізувано наступні питання:
- стан виконання навчальних планів і програм;
- аналіз підручників 7 класу (Істер О.А.);
- підготовка учнів 11 класу до ЗНО;
- участь і результативність проведення предметних олімпіад;
- використання інноваційних технологій та оцінка їх ефективності;
- апробація електронних засобів навчального призначення з алгебри і геометрії;
- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;
- результати участі учнів у конкурсах («Кенгуру», «Бобер»).

Активно проводилася робота між засіданнями :
- відвідування та створення «фотографії» уроків ;
- взаємоперевірка зошитів;
- створення «банку завдань» для підвищення ефективності обчислювальних навичок;
- створення предметних каталогів, тематичних папок, індивідуальних карток;
- внесені корективи в плани роботи кабінетів;
- підготовка і проведення предметних тижнів;

Математика : Білоголовий Д. (11 клас) – III місце ; Довженко Є. (7 клас) –II місце (вчитель Рябченко Т.П.); Карнаухова А. (10 клас) - II місце (вчитель Тарасюк Н.В.)
Інформатика: (вчитель Тарасюк Н.В.) Гонтар О. (9 клас) ; Запарій О. (10 клас); Шипаш С.(9 клас) -III місце
ІКТ: Білоголовий Д.(11клас) - II місце ;Русин Я. (10 клас) - I місце; Запарій О.(10 клас)- III місце
Конкурс з математики « Кенгуру» -46 учасників
Відмінний результат: 8 учнів
Конкурс з інформатики «Бобер» -23 учасника
Відмінний результат: Шипаш С. (9 клас)

Методичне об’єднання учителів історії (керівник – Шайдюк Н.Г.) протягом 2015 - 2016 н.р. працювало над реалізацією практичних аспектів проблемного питання школи та проблемних питань членів МО. Використовували сучасні інформаційні технології аналітичної діяльності, удосконалювали систему методичної роботи, впроваджуючи інтерактивні методики навчання. Неабиякого значення надавали роботі по забезпеченню методичного та психолого-педагогічного супроводів навчально-виховного процесу, вивчаючи новинки ППД, залучаючи консультації шкільного психолога. Здійснювали індивідуальну роботу зі здібними учнями, використовували системний підхід у такій роботі. Впровадженням у практику елементів ППД та новітніх технологій сприяли розвитку креативності, творчого мислення учнів, активізації пізнавального інтересу, самостійної роботи.

Учні школи показали свої знання з історії під час предметного Тижня та у міжнародних конкурсах «Лелека» та «Соняшник».

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги

Зміст роботи полягав у спільних заняттях із заступником директора з навчально-виховної роботи та індивідуальних консультаціях з вчителями-наставниками щодо складання календарних планів, конструювання уроків, ведення шкільної документації, взаємовідвідуванні уроків, формування власного портфоліо. Для підвищення рівня психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки молодих учителів продовжила роботу школа молодого вчителя «Шлях до майстерності».

Наразі розроблені «Поради молодому вчителю», «Рекомендації щодо підготовки молодого вчителя до уроку» та ін.

У рамках вивчення і реалізації науково-методичної проблеми були проведені педагогічні ради: « Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов»,«Сучасний урок. Шляхи підвищення його ефективності»; засідання психолого – педагогічного семінару: «Роль вчителя у самореалізації та ствердженні учня », «Увага! Важковиховувані діти».

Дотримуючись запланованих методичних заходів, удосконалюючи зміст, форми і методи роботи з педагогічними кадрами, були організовані і проведені: семінари-практикуми: «Інтерактивні форми роботи – складові частини педагогічної майстерності вчителя», «Творчі завдання як засіб формування інтелектуальної культури учнів

Творчо працювала у школі психолог Великосвят В.О., яка вивчала психологічний мікроклімат класних колективів, вела роботу з дітьми, яким необхідні педагогічна підтримка та соціальний захист.

Особливу увагу приділялося роботі по розвитку особистісних здібностей учнів в урочний та позаурочний час та впровадження нових інтерактивних технологій під час роботи з обдарованими дітьми. У школі створене і ефективно функціонує наукове учнівське товариство «Соняшник», яке очолює учитель української мови та літератури Ковальова О.В. Навчальний рік для шкільного НТУ був результативним. Його роботу представили на районному, обласному та всеукраїнському рівнях (секції біології, інформатики, української мови). На обласному етапі відзначили роботу Вознесенської Олени (керівник Довженко А.А.) на тему «Поширення омели на деревних насадженнях села Богданівки» як кращий захист. Шестаков Анатолій виборов 3-є місце на ІІІ (Всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (секція української мови) на тему «Інтернет-сленг школярів». Крім цього, протягом року учні працювали над темами: «Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид українського народу», «Іван Сірко – легендарний кошовий» (секція історії); «Образ диявола в літературі» (секція зарубіжної літератури); «Вплив біоритмів на фізіологічні функції організму» (секція біології); «Парадокси і софізми у математиці» (секція математики); «Оптимальні методи створення відеоконтенту для сайту школи та спільноти» (секція інформатики); «Бісероплетіння в Україні» (секція естетичних дисциплін). Відрадно, що все більше учнів стають членами шкільного НТУ, діти пропонують власні теми для дослідження, охоче виступають із презентаціями. Слухачі теж виявляють неабияку зацікавленість почутим, беруть активну участь в обговоренні виступів.

Підсумком діяльності наукового товариства стала уже традиційна науково-практична конференція, після якої визначили роботи, що будуть презентовані на районному етапі в 2016-2017 н.р. після більш ґрунтовного доопрацювання. Це: «Кіберспорт серед підлітків» (керівник секції Ніколайченко А.А.); «Біоритми та їх вплив на фізіологічні функції організму» (керівник секції Єрмоленко Т.М.); «Відеоконтент та методи його створення» (керівник секції Тарасюк Н.В.); «Бісероплетіння в Україні» (Ліксютіна Ю.М.).

Найпоширенішими інтелектуальними змаганнями є Всеукраїнські учнівські олімпіади та конкурс-захист науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України, які для багатьох учнів є першим кроком у науку. Відповідно до плану методичної роботи в жовтні було проведено І тур Всеукраїнських олімпіад, виявлено переможців та розпочата підготовча робота до участі у ІІ турі олімпіад. В листопаді-грудні учні школи взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Активну участь учні взяли і в конкурсі-захисті науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України; брали участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням, ІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика та ін.

Учень 11 класу Шестаков Анатолій третій рік поспіль бере участь у ІІІ та IV етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови і отримує перемогу (І місце) – учитель Ковальова О.В.

Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є проведення предметних декад як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів. Було складено плани заходів у рамках декад, учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями. На належному науково-методичному рівні проведено декади предметів природничих наук, іноземної мови, української мови та літератури, зарубіжної літератури, суспільних дисциплін, математики та інформатики, фізкультури та ЗВ.

В лютому 2016 року в школі пройшла Декада, присвячена педагогічній майстерності та життєвій мудрості Учителя учителів. Під час неї для учителів відбувся семінар-тренінг «Урок. Погляд в минуле і сучасне бачення шляхів підвищення ефективності уроку». Старші учителі і учителі-методисти запросили колег на відкриті уроки. Для учнів були проведені позакласні заходи: веселі старти, інтелектуальна гра «Олімпійський марафон», учні початкових класів взяли участь у написанні власної казки та презентації її перед учнями школи, відбулися екскурсії до кімнати-музею І.Г.Ткаченка, всі класи підготували презентацію «Незабутні шкільні роки». Завершилася декада лінійкою, присвяченою пам’яті І.Г.Ткаченка.-- Тож школа живе своїм звичним життям, пам’ятаючи про велику відповідальність перед минулими і прийдешніми поколіннями

Система роботи опорної школи

ЗМІСТ РОБОТИ Відповідальний Термін Для кого проводиться
На засіданні педради визначити напрямки роботи над загальношкільною проблемою в 2016 – 2017 н.р. директор,
заступник директора
Серпень для учителів школи
На основі діагностування, аналізу стану викладання предметів, спостережень, співбесід з учителями надати їм допомогу у виборі проблеми із самоосвіти. завуч,
методична рада
Серпень для учителів школи
Видати наказ про організацію методичної роботи в школі завуч вересень для учителів школи
Погодити з районним методичним кабінетом структуру методичної роботи та план опорної школи завуч вересень
Продовжити роботу творчої групи з проблеми «Впровадження педагогічних ідей І.Г.Ткаченка в практику роботи учителів школи» завуч,
керівник тв.гр.,
вчителі
вересень для учителів школи
Організувати роботу гуртка «Юні екскурсоводи- ткаченкознавці» для учнів школи
Організувати роботу творчої групи « Здоров'язберігаючі технології - прогресивний метод збереження здоров'я учнів у сучасному освітньому середовищі ». кер. творч.групи протягом року для учителів школи та району
Організувати майстер-клас при учителі української мови та літератури Ковальовій О.В. з проблеми «Педагогічний супровід формування обдарованої дитини» протягом року для учителів школи
Продовжити роботу Школи молодого учителя керівник ШМУ протягом року для учителів школи
Продовжити роботу психолого-педагогічного семінару з теми «Психолого-педагогічні аспекти формування успішної особистості педагога.» психолог вересень для учителів школи
Провести педагогічні читання «Ідеї В.О.Сухомлинського живуть і розвиваються.» ЗДНВР вересень для учителів школи та району
Педрада
1.Створення в навчальному закладі системи підготовки учнів до олімпіад, науково-дослідницької діяльності та інтелектуальних конкурсів.
2.Спрямування діяльності системи виховної роботи навчального закладу на створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морального, естетичного, фізичного розвитку школярів та надання їм можливості для самореалізації.
листопад для учителів школи
Демонстрація досягнень учнів перед учительським загалом та батьківською громадськістю під час проведення предметних тижнів. завуч,
директор,
учителі школи
протягом року для учителів школи та району
Педрада
1.Виховання у школярів ціннісного ставлення до людини у НВП
2.Створення в педагогічному колективі сприятливого психолого-педагогічного інформаційного середовища щодо самовдосконалення, творчості, володіння інформацією, публікації авторських надбань.
директор,
творча група
січень для учителів школи
Калейдоскоп відкритих уроків старших учителів та учителів-методистів учителі лютий для учителів школи та району
Провести Декаду пам’яті видатного учителя і директора школи Ткаченка І.Г. адміністрація школи,
учителі
лютий для учителів школи та району
Провести педагогічні читання «Виховання майбутнього покоління на традиціях авторської школи І.Г.Ткаченка» заступник директора ЗВР,
учителі
лютий для учителів школи та району
Відкрите засідання творчої групи «Впровадження педагогічних ідей І. Г. Ткаченка в практику роботи учителів школи» (Навчально-ділова гра „Творча обдарованість”Тема. Створи свою планету "Ідеї авторської школи Ткаченка в лабораторії сучасного вчителя") заступник директора з НВР,
керівник творчої групи
лютий для учителів школи та району
Організація та проведення творчих звітів учителів, що атестуються ЗДНВР,
учителі
березень для учителів школи
Педрада
Панорама педагогічних ідей. Творчі портрети учителів, які атестуються.
директор,
творча група
березень для учителів школи
Провести Тиждень молодого учителя заст.дир. з НВР березень для учителів школи та району
Організувати виставки учнівських робіт «Юний художник» (3 рази на рік) учитель обр.мист. протягом року
Поповнити відеотеку “Кращі фрагменти співтворчості учнів та вчителів” завуч,
учителі
протягом року для учителів школи
Педрада
1. Індикатори сучасної якісної освіти: інноваційна діяльність, творчо-пошукова активність, продуктивна співпраця учасників навчально-виховного процесу.
2. Виховання активної, соціально адаптованої, відповідальної та стратегічно мислячої юної особистості у нашому навчальному закладі: реалії, проблеми, перспективи.
директор,
творча група
квітень для учителів школи
Оформити педагогічно-методичну виставку здобутків та напрацювань учителів з використання ідей інноваційних педагогічних технологій. члени МР,
учителі
травень для учителів школи
Провести конференцію «Форми і методи створення психолого-педагогічного простору в навчальному процесі для підвищення рівня навчальних досягнень учнів.» методична рада травень для учителів школи та району
Богданiвська ЗОШ №1 ©  2014 - 2023 Методична робота.