Печать
Автор: Буштрук Наталiя

І. Атестація навчальних закладів

"Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів" (наказ № 772 від 17.06.2013)

Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів(наказ МОНУ від 17.06.2013 №772)

Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів(наказ МОНУвід 17.06.2013 №772)

Орієнтовні критерії оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів (наказ МОНУ від 21.08.2003 р. № 567)

Лист МОН України від 07.08.2013 № 1/9-533 "Про методичні рекомендації дляпроведення державноїатестації та внутрішнього контролю навчальних закладів"

Орієнтовний перелік та форми документів для оформлення справи за результатами державної атестації дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу

Орієнтовна програма здійснення внутрішнього контролю в дошкільному навчальному закладі

Орієнтовна програма здійснення внутрішнього контролю в загальноосвітньому навчальному закладі

Методичні рекомендації щодо здійснення атестаційної експертизи та внутрішнього контролю діяльності професійно-технічного навчального закладу

ІІ. Атестація педагогічних кадрів

Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів (наказ МОН № 665 від 01.06.13 року)

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОНУ від 06.10.2010 № 930 зі змінами)

"Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників" (наказ МОНУ від 08.08.2013 N 1135)

"Щодо атестації керівників" (лист МОНУ від13.12.2013 р. N 2/5-13-3018)

"Про атестацію працівників ДНЗ, які працюють не за фахом" (лист МОНУ від 19.12.2013 №1/9-259)

"Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників України” (лист Міністерства освіти і науки України.Від 06.01.11 № 1/9-6)

"Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"(лист МОНУ від 26.01.2011 № 1/9-44)

"Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників" (наказ МОНмолодьспорт від 20 грудня 2011 року № 1473)

"Щодо атестації педагогічних працівників (лист МОНмолодьспорт від 25.10.2012 № 1/9-779)"

"Щодо надання роз'яснення з питань атестації" (лист МОНмолодьспорт

№2/1-13-430 від 22 лютого 2012 року)

Рекомендації щодо оформлення матеріалів учителів, які претендують на присвоєння звання "учитель-методист" (лист МОІППО від 12.02.2014 №125/15-30)

Методичні рекомендації щодо оформлення атестаційного листа(Ольга МАЛИШЕВА, головний спеціаліст відділу прогнозування розвитку середньої освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України)

Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти (Лист МОНУ №1/9-34 від 20.01.11)

ІІІ. Державна інспекція навчальних закладів

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 910"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 311"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)"

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 911"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"

Наказ ДІНЗ України № 27-а від 04.07.2012

Типова програма комплексної перевірки дошкільного навчального закладу

Типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу

Типова програма комплексної перевірки позашкільного навчального закладу

Наказ МОН України від 20.05.2013 № 560

Про затвердження уніфікованих форм актів":

Акта перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері дошкільної освіти, вимог законодавства про дошкільну освіту.

Акта перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту.

Акта перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері позашкільної освіти, вимог законодавства про позашкільну освіту

Атестація проводиться з метою встановлення відповідності рівня кваліфікації педагогічних працівників вимогам, що пред'являються до кваліфікаційних категорій (першої або вищої) або підтвердження відповідності педагогічних працівників займаним ними посадам на основі оцінки їх професійної діяльності.

Основними завданнями атестації є:
• стимулювання цілеспрямованого, безперервного підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників, їх методологічної культури, особистісного професійного зростання, використання ними сучасних педагогічних технологій;
• підвищення ефективності та якості педагогічної праці;
• виявлення перспектив використання потенційних можливостей педагогічних працівників;
• врахування вимог державних освітніх стандартів до кадрових умов реалізації освітніх програм при формуванні кадрового складу освітніх установ;
• визначення необхідності підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
• забезпечення диференціації рівня оплати праці педагогічних працівників.

Богданiвська ЗОШ №1 ©  2014 - 2023 Атестація учителів.